referencie

cenník

Prvá konzultácia – 30 minút ... 20,- €*

Každých ďalších začatých 15 minút ... 10,- €

*táto suma je splatná po osobnej alebo telefonickej konzultácii a bude odpočítaná z výslednej ceny zvoleného produktu

Veríme, že pri tak zložitej veci ako je zbavenie sa dlhov, resp. oddlženie je osobný kontakt nevyhnutný, preto všetky naše produkty zahŕňajú aj osobné stretnutie s advokátom alebo správcom konkurznej podstaty, prípadne ich povereným zamestnancom.

„Oddlženie – základ“ ... 399, 319,20* €

 • Telefonicky, e-mailom alebo osobne s Vami preberieme všetky potrebné otázky.
 • Objasníme Vám Vaše povinnosti a vysvetlíme Vám Vaše práva počas celého konania.
 • Oznámime Vám, aké dokumenty budú potrebné pre podanie návrhu, ako a kde tieto dokumenty zoženiete. Tieto dokumenty nám doručíte osobne alebo poštou.
 • Vypracujeme Vám návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie oddlženia. Vypracovaný návrh spolu s prílohami Vám doručíme poštou a v zmysle našich inštrukcií si ho podáte sami na príslušnom súde.

    * cena platí v rámci špeciálnej akcie do 31.10.2016

„Oddlženie – štandard“ ... 599, 479,20* €

 • Telefonicky, e-mailom alebo osobne s Vami preberieme všetky potrebné otázky.
 • Objasníme Vám Vaše povinnosti a vysvetlíme Vám Vaše práva počas celého konania.
 • Oznámime Vám, aké dokumenty budú potrebné pre podanie návrhu, ako a kde tieto dokumenty zoženiete. Tieto dokumenty nám doručíte osobne alebo poštou.
 • Vypracujeme Vám návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie oddlženia. Po vypracovaní návrhu sa osobne dostavíte do našej kancelárie, návrh si spoločne prejdeme, overíme podpisy a návrh podáme za Vás na príslušnom súde.

    * cena platí v rámci špeciálnej akcie do 31.10.2016

Jednotlivé položky

 • prvé stretnutie (max. 30 min.) ... 20,- €
 • ďalšie stretnutie (max. 30 min.) ... 30,- €
 • preštudovanie podkladov a napísanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a návrhu na povolenie oddlženia (bez akejkoľvek konzultácie, či stretnutia) ... 399,- €
 • vyhotovenie jedného vyjadrenia súdu / správcovi ... 50,- €
 • poradenstvo – telefonicky (max. 30 min.) ... 15,- €

kontakt

pošlite nám správu